ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ

Βασίλισσες & Μελισσοσμήνη

Εκτός από τα προϊόντα του μελιού, παράγουμε υψηλής ποιότητας βασίλισσες, βασιλικά κελιά και μελισσοσμήνη (παραφυάδες). Η περίοδος παραγωγής και διάθεσης είναι από τον Μάρτιο έως το Νοέμβριο κάθε χρόνο. Επισημαίνουμε ότι τα βασιλικά κελιά διατίθενται μόνο εντός Κρήτης, ενώ οι βασίλισσες διατίθενται σε όλη την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά βασιλισσών και μελισσοσμηνών:
– Προέρχονται από γενετικό υλικό κορυφαίων βασιλοτρόφων στην Ευρώπη
– Είναι φυσικής γονιμοποίησης
– Έχουν πολύ χαμηλή τάση για σμηνουργία
– Είναι πολύ παραγωγικά
– Είναι ανθεκτικά σε αρρώστιες
– Είναι εύκολα στη διαχείριση