ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις & Παρουσιάσεις

Συνεργασία σε δημοσιεύσεις

  1. Tyree, L., H. Lewis Robinson, P. Stamataki, 2012, “Minoan bee smokers: an experimental approach”, στο: E. Mantzourani and P. P. Betancourt (εκδ.), 2012, Philistor: Studies in Honor of Costis Davaras, Prehistory Monographs 36, INSTAP Academic Press, Philadelphia: σελ. 223-232.
  1. Lewis Robinson, H., L. Tyree, P. Stamataki, 2009, "Experiments with a Replica Minoan Bee Smoker", The Beekeepers Quarterly, No 97, September 2009: σελ. 51-56.
  1. Σταματάκη, Π., Tyree, L., Lewis Robinson, H., 2009, «Πειραματική αρχαιολογία χρησιμοποιώντας ένα μινωικό μελισσοκομικό καπνιστήρι»,Μελισσοκομική Επιθεώρηση, Μάιος-Ιούνιος 2009: σελ. 165-170.

 Παρουσιάσεις

Βογόπουλος Δημήτριος, Οικονομολόγος-Μελισσοσκόμος, «Προβλήματα και προοπτικές μελισσοκομίας του Ν. Ηρακλείου», 2ο Παγκρήτιο Μελισσοκομικό Συνέδριο Κρήτης, Ιεράπετρα, 21 Οκτωβρίου 2010: σελ. 4.

Πρόγραμμα 2ου Παγκρήτιου Μελισσοκομικού Συνεδρίου, 21-22 Οκτωβρίου 2010.